Tietosuojaseloste
Tietosuojaseloste
 
1. Rekisterinpitäjä
Tanssiseura Rocking flames ry
Pankkokuja 8, 37630 Valkeakoski
p. 0405018699 Puheenjohtaja / 0405018380 Tiedotus
info@rockingflames.fi
 
2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Heikki Hell 044 989 3212
 
3. Rekisterin nimi
Tanssiseuran jäsenrekisteri
 
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin henkilötietoja käytetään Tanssiseura Rocking Flamesin jäsenrekisteriä varten, seuran tiedotusta sekä tanssiurheiluliiton OneDance-rekisteriä varten.
 
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä on seuraavat jäsentiedot:
- Seuran jäsenen nimi, syntymävuosi ja yhteystiedot
- kuvauslupa jäseneltä/huoltajalta
 
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Seuran jäsen/huoltaja rekisteröityy sähköisesti tanssiseuran jäsenrekisteriin ja tiedot tallennetaan. Alaikäiset harrastajat rekisteröi Huoltaja.
 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta eteenpäin.
 
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:N ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.
 
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin on pääsy vain Tanssiseura Rocking Flames ry:n hallituksella. Rekisteritietoja käsitellään henkilötietolain vaatimalla huolellisuudella. Aineisto on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka ovat ainoastaan työtehtäviensä vuoksi rekisterin käyttöön oikeutettujen henkilöiden hallussa.
Asiakastietoja säilytetään niin kauan kuin jäsen harrastaa seurassa, lopettamisen jälkeen tiedot poistetaan jäsenrekisteriohjelmasta.
Rekisteriä käyttävät sitoutuvat vaitioloon tehtäviinsä liittyvissä asioissa tai tietoonsa tulleista luottamuksellisissa asioissa.
 
10. Tarkastusoikeus
Jäsenellä on omiin tietoihinsa pääsy rekisteröitymisen jälkeen ja pystyy tarkastamaan tietonsa sisäänkirjautuessaan jäsenrekisteri järjestelmään.
Muuta tarkastusta koskeva pyyntö tulee tehdä jäsenrekisterin yhteyshenkilöltä. Rekisteröidyn henkilön henkilöllisyydestä varmistetaan ja tarkistetaan ennen tietojen antamista. Tarkastusoikeus toteutetaan viipymättä.
 
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jäsenellä on omiin tietoihinsa pääsy rekisteröitymisen jälkeen ja pystyy korjaamaan tietonsa sisäänkirjautuessaan jäsenrekisteri järjestelmään.
Jäsen voi esittää tiedon korjaamista koskevan pyynnön jäsenrekisterin yhteyshenkilöltä. Rekisteröidyn henkilöllisyydestä varmistetaan ja tarkistetaan ennen korjaamista. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivästystä. Jäsenellä on oikeus pyytää tietojensa välitöntä poistoa jäsenyyden päätyttyä.
 
12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Jäsenrekisteriä käytetään Tanssiseura Rocking Flames ry:n markkinointiin sekä tiedottamiseen seuran jäsenille .
Markkinointi tarkoittaa 1-8 kertaa vuodessa lähetettävää tiedotetta erilaisista tapahtumista ja jäsentiedotteista, tiedottamista saattaa tulla enemmän mm. tuntiperuutuksista.
Markkinointilupa on kysytty jäseneltä.
Jäsenellä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.
Tanssiseura Rocking Flames ry ei kerää eikä käytä tietoja markkinointi- tai mielipidetutkimuksiin.